Spring til indhold

Firmaevent med indhold

Sjov teambuilding med stole

I har fået den idé at kombinere det årlige firmaevent med teambuilding. Det er en rigtig god idé. Mange medarbejdere ser faktisk frem til det årlige event, fordi det giver dem en mulighed for at være sammen på en måde, der ikke bare hænger sammen med arbejde. Det er altid sjovt at bruge tid sammen med kollegaer i uvante rammer. Sådan er det bare. Nogle kan lide at grine ad hinanden, andre kan lide at tale sammen om emner, de er optaget af, men som ikke altid har med arbejdet at gøre. Et firmaevent giver dem chancen for at kunne gøre det.

Fest eller?

Som regel bliver et firmaevent sat i sammenhæng med en fest eller en fælles frokost. Det kan dog også være et ’målrettet’ event, der skal arrangeres: Fx så har I måske oplevet, at alle medarbejderne var rigtigt glade for den dag for et halvt år siden, hvor firmaeventet kun bestod af, at de skulle udføre forskellige teambuilding øvelser. De fik ligesom oparbejdet en bedre kommunikation imellem sig. Og det var netop hensigten med firmaeventet.

Derfor har I besluttet, at i år skal der være 2 firmaevents. Det ene skal I til at planlægge nu. Det skal have fokus på jeres interne kommunikation med hinanden. Derfor skal det være et godt, planlagt event, hvor der skal udføres mange forskellige teambuilding øvelser, som sigter netop på kommunikationen. Om det er den talte kommunikation, den skrevne, eller om det handler om, hvordan vi forstår kropssprog, er I måske ikke helt på det rene med endnu. Et eller andet sted ville I sådan set ønske, at I kunne komme hele spektret igennem. Der er dog lige det lille problem, at I har et begrænset budget til eventet. Derfor har I talt med en eventarrangør, som har anbefalet, at I går ad den gyldne middelvej: Dels vil han arrangere nogle af de mere krævende teambuilding øvelser, og dels kan I selv gå ind på nettet og finde eksempler på gratis teambuilding, som I sagtens kan selv, kan implementere uden, at der er en erfaren teambuilding ekspert til stede. Han henviste til et særligt site, hvor øvelserne beskrives i detaljer.

Gode firmaevents

I har da også været inde på sitet og har fundet nogle øvelser, som ikke er svære at lave, og som ikke kræver specielt udstyr. Lidt fantasi og lyst til at lege er faktisk det eneste, der skal til. Og hvem har ikke lyst til at lege i bare en halv times tid sådan midt i en lang arbejdsdag? Øvelserne, som I har fundet, kan alle udføres indendørs.

Derfor er I blevet enige med teambuilding eksperten om, at I dels laver nogle af de enkle øvelser selv – som en slags forberedelse til et af jeres firmaevents, hvor han så vil stå for at arrangere nogle af de meget mere krævende teambuilding øvelser, som skal foregå udendørs. I besluttede derfor at afholde en lille ugentlig seance med få enkle teambuilding øvelser. En gang om ugen. Bare i en halv times tid hver gang. På den måde får I dækket mange facetter af kommunikation. I får også skåret, lidt ned i prisen for firmaventet og skal dermed ikke overskride jeres budget.