Spring til indhold

Jura i Odense og Silkeborg

Advokat i retten

Det kan ske for alle, at de bliver indkaldt til afhøring af politiet. Enten fordi de er mistænkt for at have overtrådt straffeloven, eller fordi de er vidner til en forbrydelse. Hvis det sker, så kan det altså være meget fornuftigt at have en advokat med sig, som kan hjælpe undervejs. Er du fx mistænkt for at have begået et indbrud, så skal politiet oplyse dig om det. Politiet skal oplyse dig om, hvor og hvornår de mener, at du har begået forbrydelse.

Så langt så godt. Men vidste du, at politiet faktisk også skal give din advokat adgang til det materiale, de har, og som ligger til grund for mistanken? Politiet må ikke give dig kopier af deres rapporter og efterforskningsmateriale, men de må gerne vise dem til din forsvarsadvokat, så han eller hun kan gennemgå materialet sammen med dig, inden du skal afhøres. Det kan være meget værdifuldt for dig at kende til omstændighederne bag mistanken – og sammen med en forsvarsadvokat kan I lægge en strategi for, hvordan I eventuelt skal tackle en retssag, hvis det ender med, at du bliver sigtet for forbrydelsen.

Afhøringen

Din forsvarsadvokat vil også kunne fortælle dig dine rettigheder under afhøringen. I kan fx vælge, at du slet ikke udtaler dig. I kan også vælge, at du forklarer din side af sagen. Det kan sommetider være, et, der dukker nye facetter af sagen om, som skal efterforskes, inden en sigtelse imod dig kan rejses, når du forklarer, hvad du har været indblandet i, hvordan og hvorfor. I nogle tilfælde kan det føre til, at sigtelsen imod dig frafalder, fordi der ikke er belæg for, at du skal sigtes. I andre tilfælde kan det medføre, at du får en mildere dom. Dette er noget, som forsvarsadvokaten, som du skal samarbejde med, kan give dig en fornemmelse af, fordi han eller hun har erfaring med lignende sager.

Advokater i Silkeborg eller Odense?

Hvis du bliver indkaldt til afhøring, men ikke har en advokat, så har du ret til en beskikket advokat. Det er en advokat, som tilkaldes for at hjælpe dig. Det kan være en hvilken som helst advokat i området, hvor du skal til afhøring. Du kan få en advokat i Odense her eller en advokat i Silkeborg her. Det er myndighederne, som sender advokaten til dig. Og du skal ikke betale for den beskikkede advokat, hvis du ikke bliver sigtet – eller hvis du bliver frikendt efter en retssag. I det tilfælde, hvor du bliver dømt, skal du betale for udgifterne til advokaten.

Nu er det jo ikke alle advokater, der har speciale i den type forbrydelse, som du er blevet involveret i. Men du kan dog være sikker på, at hvis du skal have en beskikket advokat, så bliver det en strafferetsadvokat, der også ved noget om den type forbrydelse, som du skal afhøres om.

Der er jo forskel på økonomiske forbrydelser og fx voldsforbrydelser. En advokat, der ved noget om økonomiske kriminalitet, vil blive tilkaldt, hvis du fx skal til afhøring i en bedragerisag. I begge ved de noget om, hvordan de skal tilrettelægge en eventuel sag imod dig, så du får den mindst mulige straf.