Spring til indhold

Kursus i konflikthåndtering

Konflikt på jobbet

Vi har vist alle stået i en situation, hvor der er opstået en konflikt. Det kan have været på arbejdspladsen. Det er helt sikkert sket derhjemme i familien. Vi bliver uenige med hinanden. Af den ene eller den anden grund. I nogle tilfælde kan sådan en uenighed blive til et stort ægteskabeligt skænderi. I andre tilfælde kan det blive til en vanskelig konflikt på arbejdspladsen. Den slags konflikter skal løses. OK, det ægteskabelige skænderi, bliver som regel løst på en kærlig måde. Men hvad med konflikten på arbejdspladsen?

Skal løses

Konflikter på arbejdspladser skal løses – helst på en vis, der kan accepteres af alle parter. Og det er ikke nemt. Det kan være hårdt arbejde. Der er nemlig ikke tale om, at man bare kan give en undskyldning for noget, man fik sagt eller gjort. Har du sagt eller gjort noget, som er fornærmende eller sårende, skal du naturligvis undskylde for det. Det var nok ikke meningen, at du ville fornærme eller såre. Men du skal også forklare, hvorfor du sagde det. Der ligger ofte nogle andre elementer til grund for, at sådan en konflikt opstår. Og det er her, der skal sættes ind, når konflikten blusser op. Det er svært. Men det er bestemt ikke umuligt.

Overvej et kursus i kommunikation

Måske er du i en situation, hvor der er en konflikt på arbejdspladsen, og du har sat dig som mål, at den skal løses. Hvad gør du? Sørger du for at lytte til alle parterne og diskutere med dem hver for sig, i et forsøg på at være diplomatisk og nå en løsning, som de kan acceptere? Eller fortæller du dem, at de bare skal holde op og følge den opskrift, som du har fundet?

Ingen af de to veje er rigtige. Det kan være, at du skal på et kursus i konflikthåndtering og kommunikation her. Det er nemlig ikke en løsning at holde møder med konfliktende parter hver for sig. (Diplomaten.) Det er heller ikke en løsning at beordre en vej fremad. (Opskriften.)

Når der opstår en konflikt, er der en grund til det. Den skal I finde frem til – sammen. Den diplomatiske løsning er derfor ikke vejen frem, fordi den af parterne, som du ikke taler med, vil blive mistænksom. Opskriftsløsningen er heller ikke vejen frem. Ingen vil finde sig i at blive behandlet som et lille barn og bare få at vide, at ’sådan skal tingene gøres’.

Alle argumenter tæller med

Hvad er da løsningen? Ja, alt efter hvad det er for en konflikt, så er du nødt til at lytte til begge parters argumenter – og du bør trække de positive elementer i dem frem. Du kan læse mere om det emne på denne hjemmeside.

Du bør også forklare, hvorfor nogle argumenter er negative eller dårlige løsninger. Du bør også kunne stille de rigtige spørgsmål, så I alle kan finde ind til konfliktens rod. Hvordan du gør det, kan du lære på et kursus i konflikthåndtering. Her vil du fx kunne lære noget om, hvorfor et menneske kan virke fjendtligt. Du vil kunne lære, hvordan du forstår sådan et menneske bedre, så du kan bidrage til, at konflikten løses.