Spring til indhold

Telefonen som salgskanal

Professionel pasning af telefon

Alle ved, at handel via internettet er fremtiden. De fleste fysiske butikker har da også fået sat en webshop op. Især i de sidste 2 år er der dukket virkeligt mange små e-shops op. Mange af dem er blevet sat op, så forretningens ejer har kunnet sikre, at omsætningen ikke faldt. De er ikke blevet sat op, fordi den forretningsdrivende har haft et ønske om at udvide sin forretning. Desværre. Men det er realiteten. Er du en af de forretningsdrivende, som egentlig var godt tilfreds, men som følte dig tvunget til at skulle følge med den digitale handelsverden? Du gjorde det, fordi du ikke ville hægtes af. Konkurrencen er jo stor.

Butikkerne

I dag, hvor alle må gå i butikker igen, tænker du så over om investeringen, du lavede, er gået til spilde. Jeg kan fortælle dig, at det er den ikke. Du skal bare vende dit mindset, så du bruger din webshop fornuftigt. Jeg ved godt, at du til hverdag har rivende travlt med at betjene kunderne, der kommer i butikken. Men har du tænkt på, at du ikke behøver at tage telefonen og svare på alle de spørgsmål som potentielle kunder, der har fundet din shop på nettet, har til dig?

Brug et callcenter

Der findes firmaer, der er specialiseret i telefonpasning og kundeservice. Benyt dig af sådan et firma. Det vil kunne hjælpe dig til at organisere din dag bedre. Fx kan det give dig en daglig rapport om, hvilke ordrer der er kommet ind – og hvad kunderne spørger om. Det sætter dig i stand til at kunne planlægge dine bestillinger bedre. Det sætter dig også i stand til at kunne foregribe mange opkald, fordi du kan få lavet artikler, der giver svar på alle de spørgsmål, som kunderne har om de produkter, du har i webshoppen.

Brug derfor din investering til at styrke din position. Gå i offensiven. Ikke i forsvar.