Spring til indhold

Varmeregningen stiger

Varmeregningen stiger

I de sidste efterhånden mange måneder er der mange mennesker, der har set, at deres varmeregning er steget gevaldigt. Vi er faktisk inde i en energikrise. Men er vores hus fx afhængigt, at opvarmning via naturgas eller el, så har vi kunnet mærke gevaldige prisstigninger. Det er ikke kun her i Danmark, men overalt i Europa. Selvfølgelig er vi opmærksomme på, at vi skal spare på elektriciteten. Vi ved også godt, at vi skal skrue ned for forbruget af fossile brændstoffer. Alligevel, så er der mange mennesker, der ikke har fået tjekket deres hus ordentligt igennem. Hvad vil jeg sige med det?

Hulmurene og isolering

Ikke andet, end at et tjek for dit hus’ hulmursisolering kan hjælpe til, at varmeregningen ikke bliver så stor som den sidste, var. Det er nemlig sådan, at vi ofte glemmer at få lavet et tjek af husets hulmursisolering. I mange huse forvitrer isoleringsmaterialet nemlig. Ok, det sker ikke fra den ene dag til den anden. Heller ikke fra det ene år til det andet. Men et tjek er aldrig en dårlig forretning. Og sker det, at den isolatør, som laver et tjek for dig, faktisk finder en hulmur, hvor isoleringen er utilstrækkelig, så bør du selvfølgelig få gjort noget ved den mur. Det vil ikke tage mange dage. Faktisk er det en forholdsvis nem ’operation», som kan klare på en dags tid. Det kommer naturligvis an på, hvor lang og hvor høj den pågældende mur er.

Et grundigt tjek

Hulmursisolering foregår i praksis ved, at der først laves et tjek af muren. Dernæst bliver det gamle og forvitrede materiale suget ud. Det foregår på den måde, at isolatøren borer nogle huller i mørtlen imellem husets mursten – udvendigt på huset. Derefter bliver sat en kæmpe ’støvsuger’ i hullerne, og det gamle materiale bliver bogstaveligt talt suget ud af hulmuren. Dernæst bliver der sat en blæser i hullerne og nyt, og mere effektivt isoleringsmateriale bliver blæst ind i muren. Når det er gjort, så dækker isolatøren hullerne i mørtlen til igen. Det skal så tørre. Og så er operationen færdig. Det er ikke så svært. Alligevel er det klogest at få en professionel til at foretage hulmursisoleringen. Han vil nemlig kunne beregne helt præcist, hvor meget materiale der skal anvendes til isolering af et parcelhus. Han har erfaringen i at bore hullerne i muren, så udsugningen og indblæsningen er mest effektiv. Du får med andre ord lavet en korrekt hulmursisolering.

Hjælper på indeklimaet

Når arbejdet er færdigt, vil den professionelle isolatør sørge for, at der ikke ligger spildt materiale omkring huset. Du kan bare nyde, at du får et bedre indeklima – uden træk fra en kold mur. Du kan nyde tanken om, at din varmeregning ikke bliver så stor. Og du kan faktisk regne med, at du sparer så mange penge, at regningen til isoleringen er betalt i løbet af ganske kort tid. Så ja, husk at få tjekket dit hus’ hulmure. Det kan være, at der er en enkelt mur, som bare skal efterisoleres. Det kan være, at du bare ikke var klar over, at hulmursisolering kan gøre meget for din økonomi. Det ved du nu.